Nyborg-féle Concept Teaching Method

A norvég Magne Nyborg által kidolgozott Concept Teaching Method elnevezésű program kiváló eszköz az iskolai tanulás előfeltételeinek, az iskolai alapkészségek megteremtéséhez. Ez a tanulási-terápia erőteljesen segíti a 3-7 éves mentális életkorú gyermekek fogalmi fejlődését és absztrahálási képességét. A program során erőteljesen fejlődnek a kategorizációs, az analizáló-szintetizáló képességek – ezáltal a gyermekek formai elemzés útján juthatnak el az írás-olvasás előfeltételeihez.

„A tanulás olyan ismeretszerzés, ahol a fogalmak központi szerepet játszanak.”
– Prof. Magne Nyborg

A program során olyan alapvető fogalmakat tanítunk, melyek az iskolai nyelvhasználatban előfordulnak, ezzel áthidalva az iskola és az óvoda közötti nagymértékű fogalmi-nyelvi különbségeket.

A program hatásaként a gyermekek szövegértése erősödik, szókincsük gazdagodik, valamint az alapvető gondolkodási folyamatok (hasonlítás, kategorizálás, osztályozás, sorrend felállítás stb.) automatizálásában önállóbak, és hatékonyabbak lesznek. A kutatási eredmények alapján a norvég program óvodáskorú gyermekek esetében kiváló eszközt jelent az iskolára történő felkészülésben!

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Kiknek segít?

  • Tipikusan fejlődő gyermekeknek iskola előkészítés céljából és alsó tagozatos korban
  • Kognitív megkésettséggel, vagy intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek
  • Tanulási zavarral és nehézséggel küzdő tanulóknak

A norvég Concept Teaching Method hazai adaptációját a Gem Kognitív Klinika végezte, a Norvég Civil Alap támogatásával!
https://norvegcivilalap.hu/hu/tamogatott/8334

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!