Feuerstein program

Reuven Feuerstein egy világhírű gyermekpszichológus volt, aki a pedagógia és pszichológia világában korszakalkotó módszert hozott létre. Elméletének és alkalmazott rendszereinek alapkoncepciója az úgynevezett strukturális kognitív módosíthatóság. Korát megelőzően hitte és alkalmazta az 1950-es években a ma már agykutatások által is bizonyított agyi plaszticitás, vagy neuroplaszticitás lehetőségét. Az általa kidolgozott program rendkívüli mértékben erősíti a hatékony tanulási szokásokat, valamint a kognitív és nyelvi funkciókat. Feuerstein programcsomagjai hozzájárulnak az eredményes információ-felvételhez (a legtöbb tanulási korlát fő oka éppen ennek nem megfelelő működése). Segítik a problémamegoldáshoz szükséges magasabb rendű mentális folyamatok kialakulását. Végül pedig hatékony tanulást tesznek lehetővé.

Az eszközgazdagító programok alkalmazása során a hiányos vagy sérült kognitív funkciókat építjük újra. Különféle kognitív és nyelvi stratégiákkal erősítjük meg a gyermekek gondolkodását. Direkt módon tanítjuk a fogalmakat és a mentális műveleteket. A tanulási szokások formálásán keresztül a belső motiváció kialakításán fáradozunk. Önreflektív gondolkodáshoz, önszabályozó tanuláshoz és metakognitív gondolkodási folyamatokhoz segítjük a gyermekeket, akik a program eredményeképpen hatékony és önálló tanulókká válnak. Figyelmük, logikai és problémamegoldó képességük erősödik! Stabil nyelvi készségeik segítségével nagyobb önállóságra tesznek szert a tanulás során.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

„Amikor egy tanár mutatóujjával a gyermek felé bök:

‘Ej, benned van a hiba!’, akkor nem szabad elfelejtenie,

hogy három ujja meg visszafelé mutat…”

- mondogatta gyakran mentorunk
Reuven Feuerstein

Kiknek segít?

  • Fejlődési elmaradással és kognitív késéssel, intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek
  • Pervazív fejlődési zavarral (PDD) és magasan funkcionáló autizmussal élőknek (Asperger szindróma)
  • Tanulási zavarral küzdő gyerekeknek – a problémamegoldás, logikai készségek, tanulási stratégiák elsajátítása céljából

A GEM Kognitív Klinika Magyarország kizárólagos képzési engedéllyel rendelkező intézménye!

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!