Beszéd és nyelvi terület diagnosztikája

„A legrosszabb dolog a fogyatékosságban az, hogy az emberek ezt előbb látják, mint ahogy téged látnak.” Egy beszédfogyatékkal élő gyermek így foglalta össze szomorú tapasztalatait. A diagnosztikai tevékenység legfőbb célja a beszédkórkép körülhatárolása, a háttérben meghúzódó oki tényezők közötti összefüggések felismerése és értelmezése annak érdekében, hogy egyénre szabott, specifikus terápiát állítsunk össze a hozzánk forduló gyermekek részére. Az aktuális vizsgálati anyagot a gyermek életkorához, problémájához, terhelhetőségéhez, valamint a szülők igényeihez igazítva állítjuk össze. Célunk, hogy a gyermek iskolai és magánéleti tapasztalatai pozitív irányba változzanak, a gyermek visszanyerje az önbizalmát.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

A logopédiai diagnosztika

A diagnosztikatehát az okok felismerése és értelmezése. A Gem Kognitív Klinika kizárólag egyénre szabott terápiát alkalmaz. Az aktuális vizsgálati anyagot a gyermek életkorához, problémájához, terhelhetőségéhez, valamint a szülők igényeihez igazítva állítjuk össze.

A személyre szabott terápiát megelőző logopédiai vizsgálat tartalmazza a gyermek:

 • artikulációs bázisának felmérését
 • légzésének feltérképezését
 • artikulációs eltéréseinek megfigyelését
 • nyelvi fejlettségének (szókincs, grammatika) mérését
 • iskolások esetében az írott nyelvi terület vizsgálatát

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

PROMPT diagnosztika

A diagnosztikára 2 éves kortól fogadjuk a gyermekeket! A terápia már ilyen korai életkorban is megkezdhető. A terápia a hagyományos motoros oldal fejlesztésén kívül a gyermek fizikai-szenzoros, szociális-emocionális és a kognitív-nyelvi területeinek fejlesztésével is foglalkozik. Éppen ezért a diagnosztikában jelentős helyet foglal el a gyermek kommunikációs késztetésének, közlési igényének, valamint az együttműködési képességének megfigyelése is. Team diagnosztikában a vázszerkezet és idegrendszer vizsgálata is megtörténik.

GOH/GMP beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás

Míg a beszédprodukció (artikuláció) zavarai könnyen felismerhetők, addig a gyermekek beszédfeldolgozási nehézségei sokáig rejtve maradhatnak. A legtöbb esetben ugyanis a jó kompenzációs képességeik elfedik ezeket a hiányosságokat. Amennyiben ezt az elmaradást nem korrigáljuk, iskolás korban már tanulási, olvasás- és írászavarokat eredményezhet.

GOH/GMP – beszédhallást, beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárással:

 • a 3 és 13 éves kor közötti gyermekeket vizsgáljuk
 • beszédfeldolgozást, azaz a beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatokat vizsgáljuk
 • az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz szükséges készségeket mérjük
 • problémát jelezhet az ép, tiszta beszéd sérülése

Az életkornak nem megfelelő beszédészlelés és beszédmegértés kiváltó oka lehet az alábbi problémáknak, zavaroknak:

 • diffúz artikulációs zavarok
 • tanulási nehézségek
 • olvasási nehézség
 • diszlexia
 • helyesírási problémák
 • magatartási problémák
 • figyelemzavar
 • viselkedési zavar
 • megkésett/akadályozott beszédfejlődés

A GOH szűréssel a gyermekek beszédhallását vizsgáljuk, amelyben az eredmény lehet ép, gyengén károsodott, vagy erősen károsodott hallásállapot. A készülék szűrő jellegű, általános információt nyújt a beszédhallás állapotáról.

A GMP teszt a beszédészlelés különböző szintjeit (akusztikai, fonetikai, fonológiai), valamint a beszédértést vizsgálja. Ezzel a teszttel magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata ítélhető meg, kideríthető a beszédpercepciós elmaradás, megítélhető a zavar helye, típusa és mértéke. A teszt eredményei alapján egyénre szabott terápiával tudjuk az elmaradásokat korrigálni.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!