A logopédiai diagnosztika

A diagnosztikai tevékenység legfőbb célja a beszédkórkép körülhatárolása, a háttérben meghúzódó oki tényezők közötti összefüggések felismerése és értelmezése annak érdekében, hogy egyénre szabott specifikus terápiát állítsunk össze a hozzánk forduló gyermekek részére. Az aktuális vizsgálati anyagot a gyermek életkorához, problémájához, terhelhetőségéhez, valamint a szülők igényeihez igazítva állítjuk össze.

A személyre szabott terápiát megelőző logopédiai vizsgálat tartalmazza a gyermek artikulációs bázisának, légzésének feltérképezését, artikulációs eltéréseinek megfigyelését, nyelvi fejlettségének (szókincs, grammatika), valamint iskolások esetében az írott nyelvi területnek vizsgálatát.

Jelentkezzen Gibson tesztre!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 1455280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

PROMPT diagnosztika

A diagnosztikára 2 éves kortól fogadjuk a gyermekeket, mivel a terápia már korai életkorban megkezdhető. A terápia a hagyományos motoros oldal fejlesztésén kívül a kliens fizikai-szenzoros, szociális-emocionális és a kognitív-nyelvi területeinek fejlesztésével is foglalkozik, ezért a diagnosztikában jelentős helyet foglal el a gyermek kommunikációs késztetésének, közlési igényének, valamint az együttműködési képességének megfigyelése. Team diagnosztikában a vázszerkezet és idegrendszer vizsgálata is megtörténik.

GOH/GMP beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás

Míg a beszédprodukció (artikuláció) zavarai könnyen felismerhetők, addig a gyermekek beszédfeldolgozási nehézségei sokáig rejtve maradhatnak, jó kompenzációs képességeik elfedik ezeket a hiányosságokat. Amennyiben ezt az elmaradást nem korrigáljuk, iskolás korban már tanulási, olvasás- és írászavarokat eredményezhet.

GOH/GMP – beszédhallást, beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárással főképp a 3 és 13 éves kor közötti gyermekek beszédfeldolgozását, azaz a beszédészlelési és beszédmegértési folyamatait vizsgáljuk. Ezek azok a folyamatok, amelyek többek között szükségesek az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz. Az életkornak nem megfelelő beszédészlelés és beszédmegértés állhat akár a diffúz artikulációs zavarok, tanulási nehézségek (olvasási nehézség, diszlexia, helyesírási problémák), magatartási problémák (figyelemzavar, viselkedési zavar), megkésett/akadályozott beszédfejlődés mögött is.

A GOH szűréssel a gyermekek beszédhallását vizsgáljuk, amelyben az eredmény lehet ép, gyengén, esetleg erősen károsodott hallásállapot. A készülék szűrő jellegű, általános információt nyújt a beszédhallás állapotáról.

A GMP teszt a beszédészlelés különböző szintjeit (akusztikai, fonetikai, fonológiai), valamint a beszédértést vizsgálja változó feladatokkal. Ezzel a teszttel magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata ítélhető meg, kideríthető a beszédpercepciós elmaradás, megítélhető a zavar helye, típusa és mértéke. A teszt eredményei alapján egyénre szabott terápiával tudjuk az elmaradásokat korrigálni.