Komplex diagnosztika

Kognitív mérőeszközökkel átfogó képet alkotunk a gyermek képességeiről. Komplex diagnosztikánk több hazai és külföldi vizsgáló eljárással történik. A legnevesebb tudományos és gyakorlati megközelítések nyomán elsősorban dinamikus méréssel (dynamic assessment), szükséglet alapú értékeléssel (needs based assessment) foglalkozunk. Azaz a statikus intelligencia tesztek mellett nagyon fontos számunkra a gyermek taníthatóságának, érzelmi állapotának, esetleges ellenállásainak (resistance) megismerése is.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Kognitív mérés

A kutatások egyértelműen igazolják, hogy a kisgyermek első öt évében a kognitív-érzelmi faktorok átszövik egymást. Vagyis nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek hogyan aludt, mennyire szimpatikus számára a mérő-értékelő személy, mennyire idegen vagy barátságos a környezet stb. Ezért nagyon magas minőségű interakcióban, a feltétel nélküli szeretet talaján és erős strukturált kommunikáció során lehet a gyermekek valós intellektusát meglátni. Ez az intellektus is csak időleges, mert módosítható.

A komplex diagnosztika részeként vizsgáljuk:

  • a kognitív képességeket
  • az érzelemszabályozás mködését
  • a szociális képességek állapotát
  • a nagy- és finommozgásokat
  • a szenzoros integráció területeit
  • a nyelvi fejlettséget

Elsősorban a gyermekekben rejlő tanulási potenciált vizsgáljuk, NEM arra vagyunk kíváncsiak, mit nem tudnak a gyermekek! Az általunk alkalmazott dinamikus mérésekkel pontos képet kapunk a gyermekek valódi képességprofiljáról, az elakadások valódi okáról. Sikeresen szűrjük azokat az okokat, melyek a meglévő képességek elfedéséért felelősek. Nem fordulhat elő például, hogy a figyelmi nehézség miatti helytelen választ intellektuális képességzavarként azonosítjuk, vagy éppen fordítva.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Diagnosztikánk során a méltán híres izraeli gyermekpszichológus prof. Reuven Feuerstein nevéhez köthető LPAD (Learning Propensity Assessment Device) tesztelés elemeit alkalmazzuk, a lehető legpontosabb eredmények meglátásának érdekében.

Az LPAD a tanulási hajlandóság, és a kiaknázatlan potenciálok feltárására alkalmas eszköz. Segítségével a dinamikus kognitív mérés során meghatározzuk a gyermek gondolkodását és tanulási sajátosságait. Az eljárás legfontosabb eleme a tanulási folyamat megfigyelése. Maga a mérés három fázisból áll: először a gyermek önállóan oldja meg a feladatot, majd szakember által vezetett tanulási fázis, közös feladatmegoldás következik, végül a gyermek – a korábban közvetített tudás és stratégiák birtokában – újra lehetőséget kap az önálló feladatmegoldásra.

A teljes tanulási folyamat megfigyelésével megismerhetővé válik:

  • a teljes kognitív képességprofil
  • a tanulási potenciál minősége
  • a gyermekek számára leghatékonyabb terápiás lehetőség

A diagnosztika során kiemelt figyelmet fordítunk a nyugodt, jó hangulatú légkör megteremtésére. Nálunk fontos a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembe vétele annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak a szorongásból és frusztrációból adódó téves válaszadások. A gyermekek emlékezetében a teljes diagnosztikai folyamat egyfajta izgalmas játékként, szórakozásként marad meg. A folyamat lezárásaként a komplex diagnosztika eredményeiről részletes írásos szakvéleményt állítunk ki.

Ha valamilyen oknál fogva nincs szükség komplex diagnózisra,
az alábbi részterületeket is vizsgáljuk:

Kognitív
tesztek

Mozgás,
szenzoros-integrációs
diagnosztika

Beszéd-
és nyelvi terület
diagnosztikája

Matematikai
diagnosztika