Kognitív mérés

Komplex diagnosztikánk több hazai és külföldi vizsgáló eljárással történik. Kiemeljük, hogy a legnevesebb amerikai és izraeli tudományos és gyakorlati megközelítések nyomán elsősorban dinamikus méréssel (dynamic assessment), szükséglet alapú értékeléssel (needs based assessment) foglalkozunk. Azaz a statikus intelligencia tesztek mellett nagyon fontos számunkra a gyermek taníthatóságának, érzelmi állapotának, esetleges ellenállásainak (resistance) megismerése is. A kutatások egyértelműen igazolják, hogy a kisgyermek első öt évében a kognitív-érzelmi faktorok átszövik egymást (vagyis nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek hogyan aludt, mennyire szimpatikus számára a mérő-értékelő személy, mennyire idegen vagy barátságos a környezet stb). Ezért nagyon magas minőségű interakcióban, a feltétel nélküli szeretet talaján és erős strukturált kommunikáció során lehet a gyermekek valós intellektusát meglátni. Ez az intellektus is csak időleges, mert módosítható.

Vizsgáljuk a kognitív képességeket, az érzelemszabályozás- és a szociális képességek állapotát, a nagy- és finommozgásokat, a szenzoros integráció területeit, valamint a nyelvi fejlettséget.
Eltérően a sokszor téves eredményeket nyújtó statikus mérésektől, a diagnosztikai folyamat során elsősorban nem arra vagyunk kíváncsiak, mit nem tudnak a gyermekek, sokkal inkább a bennük rejlő tanulási potenciált vizsgáljuk. Az általunk alkalmazott dinamikus mérésekkel pontos képet kapunk a gyermekek valódi képességprofiljáról, az elakadások valódi okáról. Sikeresen szűrjük azokat az okokat, melyek a meglévő képességek elfedéséért felelősek – nálunk nem fordulhat elő, hogy a figyelmi nehézség miatti helytelen választ intellektuális képességzavarként azonosítsuk, vagy éppen fordítva.

Jelentkezzen Gibson tesztre!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 1455280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Diagnosztikánk során a neves izraeli gyermekpszichológus prof. Reuven Feuerstein nevéhez köthető LPAD (Learning Propensity Assessment Device) tesztelés elemeit alkalmazzuk, a lehető legpontosabb eredmények meglátásának érdekében.

Az LPAD a tanulási hajlandóság, és a kiaknázatlan potenciálok feltárására alkalmas eszköz, melynek segítségével a dinamikus kognitív mérés során képessé válunk meghatározni a gyermek gondolkodását és tanulási sajátosságait. Az eljárás legfontosabb eleme a tanulási folyamat megfigyelése, ezért a mérés három fázisból áll: először a gyermek önállóan oldja meg a feladatot, majd szakember által vezetett tanulási fázis, közös feladatmegoldás következik, végül a gyermek – a korábban közvetített tudás és stratégiák birtokában újra lehetőséget kap az önálló feladatmegoldásra. A teljes folyamat megfigyelésével megismerhetővé válik a teljes kognitív képességprofil, a tanulási potenciál minősége, jól láthatóvá válnak a gyermekek számára leghatékonyabb terápiás lehetőségek. A diagnosztika során kiemelt figyelmet fordítunk a nyugodt, jó hangulatú légkör megteremtésére a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembe vételével annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak a szorongásból és frusztrációból adódó téves válaszadások, és a gyermekek emlékezetében a teljes diagnosztikai folyamat egyfajta izgalmas játékként, szórakozásként maradjon meg. A komplex diagnosztika eredményeiről részletes írásos szakvéleményt állítunk ki.

Ha valamilyen oknál fogva nincs szükség komplex diagnózisra,
az alábbi részterületeket is vizsgáljuk:

Kognitív
tesztek

Mozgás,
szenzoros-integrációs
diagnosztika

Beszéd-
és nyelvi terület
diagnosztikája

Matematikai
diagnosztika