Nyelvi terápiák

A nyelvi, vagy más néven logopédiai terápiák változatos tartalommal, széleskörűen foglalkoznak a beszéd és nyelvi zavarokkal. Klinikánkon ép és eltérő fejlődési ütemű gyermekek beszédfejlesztése történik, ahol 2,5 éves kortól 18 éves korig foglalkozunk a gyermekek beszéd, illetve nyelvi fejlesztésével egyéni terápiás órák keretén belül.

 • Figyelemzavar területén érintett gyermekeknek (ADHD, ADD)
 • PROMPT terápia
 • beszédindítás, megkésett beszédfejlődés terápiája
 • artikulációs zavarok (beszédhibák) korrekciója
 • beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • nyelvlökéses nyelés terápiája
 • olvasási, írási, helyesírási és szövegértési nehézségek kezelése
 • diszlexia prevenció, diszlexia reedukáció
 • komplex nyelvi fejlesztés
 • beszédtechnikai fejlesztés

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

PROMPT terápia

A PROMPT egy angol mozaikszó („Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets”), melynek jelentése a hangképzésben résztvevő orofaciális izmok helyes működésének elősegítése, újraszervezése.

A PROMPT taktilis-kinesztetikus alapokon nyugvó, amerikai eredetű terápia. Alkalmazása során a logopédus a hangképzésben résztvevő testrészeket (állkapocs, orofaciális izmok, ajkak, nyelv) külsőleg, manuálisan stimulálja, ezzel segítve a hangok, szavak és kifejezések helyes megformálását, kiejtését. A technikával hatékonyan érzékeltethető a hangok képzési helye és hosszúsága (időtartama). Emellett segítséget nyújt a helytelen, már berögzült artikulációs mozgások leépítésében (például állkapocs oldalirányú elcsúszása, fogcsikorgatás).

A technika hatékonyan támogatja a gyermekeket beszéd közben az orális izmok erősítésében és megfelelő használatában. Segítséget nyújt a szükségtelen, vagy helytelen izommozgások kiiktatásában, leépítésében. Ilyen helytelen mozgás lehet az állkapocs csúszása, oldal irányú mozgatása (hallható, kattogó hang beszéd közben, gyakori fogcsikorgatás), vagy a nem adekvát ajakmozgás (gyenge ajakkerekítés, túlzott ajakterpesztés).

A terápia hatására a nem, vagy alig beszélő gyermekek beszédkedve jelentősen növekszik, jellemzően elkezdenek magabiztosabban beszélni. Az artikulációs bázis izomzatát nehezebben koordinálók körében a beszédmozgások könnyedebbé válnak, melynek köszönhetően a beszéd lényegesen érthetőbb lesz. A hangcserékkel, hangtorzításokkal beszélő gyermekek spontán beszédében a terápia segítségével rövidebb idő alatt automatizálódik a helyes beszéd.
Számos esetben tapasztaljuk, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknél a hagyományos logopédiai fejlesztés sikertelennek bizonyult, a PROMPT hatékony megoldást nyújt a különféle logopédiai kórképek kezelésében.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Kiknek segít?

 • Komoly beszéd-motoros zavarokkal küzdő gyermekeknek
 • Szenzoros-integrációs zavarral küzdő gyermekeknek
 • Artikulációs zavarral küzdő gyermekeknek
 • Nem beszélő gyermekeknek (beszédindításhoz, valamint AAK kiegészítésként)
 • Azoknak az eltérő fejlődési ütemű gyermekeknek, akiknek a hagyomány logopédia fejlesztés nem hozott eredményt