Matematikai fejlesztés

Matematika programjainkkal többek között olyan iskoláskorú gyerekeknek, (1. osztálytól 6. osztályig) tudunk segíteni, akik akár diszkalkulia, akár tágabb értelemben vett tanulási zavar, vagy figyelemzavar miatt ütköznek nehézségekbe az iskolában. A program során újraépítjük a matematikai ismereteiket, tapasztalataikat, gondolkodásukat. Segíteni tudunk olyan óvodáskorú gyermekeknek is, akiknek a matematika tanulásához szükséges kognitív-matematikai alapokat kell megteremteni (diszkalkulia prevenció). Programjainkkal sikeresen segítjük a megkésett értelmi fejlődésű gyermekek számolni tanulását, a praktikus matematikai ismeretek elsajátítását is.

Matematika fejlesztésünk célja általános kognitív fejlesztés is, amikor matematikai tartalomba ágyazva, és egyben matematikai tartalom segítségével történik a hiányos kognitív funkciók és mentális műveletek remediálása.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Matematika programjaink

A terápia minden esetben egyéni, amit megelőz egy részletes matematikai vizsgálat. Ennek során nemcsak azt térképezzük fel, hogy mit sajátított el és mit nem eddig matematikából az adott gyermek, hanem azt is, hogy melyek azok a kognitív funkciók amiknek fejlesztése révén a a matematika tanulásában nagyobb sikert érhet el, illetve a feladatvégzés közben a gondolkodásban melyek azok a tipikus hibák, elakadások, amik miatt a múltban kudarcok érték. A vizsgálat eredményei alapján kidolgozott, személyre szabott programunkkal az így feltárt területeket fejlesztjük célzottan.

Matematika fejlesztésünk során számos külföldi (a norvég Concept Teaching Method vagy a holland Netty Engels-féle programj) és hazai (Dékány Judit és Varga Tamás nevével fémjelzett) matematika programokat is használunk a diagnosztika során feltárt konkrét célokhoz igazítva.

Jelentkezzen komplex vizsgálatra!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 145 5280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Kiknek segít?

  • tanulási nehézségekkel küzdő, vagy diszkalkúliás gyermekeknek
  • intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek – praktikus matematikai ismeretek elsajátítása céljából (pl. pénzhasználat, számkódok megjegyzése, óra leolvasás, idői orientáció erősítése…)