Matematika programjaink

Matematika programjainkkal széles célcsoport számára tudunk segítséget nyújtani. Többek között olyan iskoláskorú gyerekeknek, (1. osztálytól 6. osztályig) ahol akár diszkalkulia, akár tágabb értelemben vett tanulási zavar, vagy figyelemzavar okán szükséges, hogy a matematikai ismereteiket, tapasztalataikat, gondolkodásukat újraépítsük. Segíteni tudunk olyan óvodáskorú gyermekeknek is, akiknek a matematika tanulásához szükséges kognitív-matematikai alapokat kell megteremteni (diszkalkulia prevenció). Programjainkkal sikeresen segítjük a megkésett értelmi fejlődésű gyermekek számolni tanulását, a praktikus matematikai ismeretek elsajátítását.

Matematika fejlesztésünk célja általános kognitív fejlesztés is, amikor matematikai tartalomba ágyazva, és egyben matematikai tartalom segítségével történik a hiányos kognitív funkciók és mentális műveletek remediálása.

A terápia minden esetben egyéni, amit megelőz egy részletes matematikai vizsgálat. Ennek során nemcsak azt térképezzük fel, hogy mit sajátított el és mit nem eddig matematikából az adott gyermek, hanem azt is, hogy melyek azok a kognitív funkciók amiknek fejlesztése révén a a matematika tanulásában nagyobb sikert érhet el, illetve a feladatvégzés közben a gondolkodásban melyek azok a tipikus hibák, elakadások, amik miatt a múltban kudarcok érték. A vizsgálat eredményei alapján kidolgozott, személyre szabott programunkkal az így feltárt területeket fejlesztjük célzottan.

Matematika fejlesztésünk során számos külföldi (a norvég Concept Teaching Method vagy a holland Netty Engels-féle programj) és hazai (Dékány Judit és Varga Tamás nevével fémjelzett) matematika programokat is használunk a diagnosztika során feltárt konkrét célokhoz igazítva.

Jelentkezzen Gibson tesztre!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 1455280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

Kiknek segít?

  • tanulási nehézségekkel küzdő, vagy diszkalkúliás gyermekeknek
  • intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek – praktikus matematikai ismeretek elsajátítása céljából (pl. pénzhasználat, számkódok megjegyzése, óra leolvasás, idői orientáció erősítése…)