A matematikai készségek vizsgálata

A matematikai készségek vizsgálatát azoknál a gyermekeknél végezzük el, akiknek problémát okoz az iskolai tananyaggal való együtthaladás, és/vagy nehézséget tapasztalnak a mindennapi életben alkalmazott matematikai készségekhez kapcsolódó tevékenységekben (pl. idői tájékozódás, óra leolvasása, pénzhasználat, mértékegységek, stb.). Nagycsoportos óvodásoknál az iskolába lépéshez szükséges számolási készségek szintjét, a diszkalkulia veszélyeztetettséget is vizsgáljuk. Az eredményből következtetni tudunk a későbbi matematika tanulmányok sikerére, nehézségeire.

Jelentkezzen Gibson tesztre!

Kérdés esetén szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Érdeklődjön a +36 30 1455280  telefonszámon!

Vagy írjon üzenetet!

A vizsgálat során többek között a gyermekek mennyiség- és számfogalmát, műveletfogalmát, szöveges feladatok értelmezését, logikai kapcsolatok felismerését is felmérjük. A vizsgálat eredménye alapján pontos képet kapunk arról, melyek a gyermek erősségei, milyen stratégiákat használ számoláskor, milyen hibatípusok jellemzik, és a különböző területeken milyen szintről szükséges a fejlesztést megkezdeni.